Nieuws

koningslust 05-06-2020

Herstart activiteiten

Aan alle betrokkenen bij de Stichting

Betreft: Herstart activiteiten Koningslust, 18 mei 2020

In het nieuws heeft u kunnen horen dat per 1 juni 2020 een versoepeling komt van de beperkende maatregelen. Dit is onder het voorbehoud dat het aantal besmettingen nog verder omlaag gaat en beheersbaar is. Als dit nog niet zo is gaat de versoepeling per 1 juni niet door.

De stichting heeft voorbereidingen getroffen om de activiteiten weer op te starten. Het gaat om de dorpsontmoeting, open inloop, open eettafel en koersbal. Alles gebeurt ook in overleg met De Sprunk en de gemeente. Er zijn voorzieningen getroffen om besmettingen te voorkomen.
Omdat de beperkingen t.a.v. het 1,5 meter afstand houden én de hygiëne maatregelen blijven bestaan, doen we dit opstarten voorzichtig en gefaseerd. Het kan dus niet allemaal in één keer en niet met alle mensen samen.
Daarom zal de beroepskracht met u contact opnemen om te bepreken wat er wél al mogelijk is én om de regels uit te leggen. De vraag naar uw gezondheid is daarbij belangrijk. Als u ziek bent kunt u nog niet komen en ook nog niet als u persoonlijk fysieke hulp nodig heeft.

We starten op 2 juni met de Dorpsontmoeting en wel met een kleine groep van 6 mensen. Dat zal langzamerhand worden uitgebreid naar meer dagdelen en meer mensen. De gang van zaken is dan als volgt:
• Uw komt het gebouw binnen aan de zijde van de Rector Isidorusstraat. ). Let op! In het hele gebouw is nu éénrichtingsverkeer!
• De beroepskracht wacht u bij de ingang op. Ga niet met anderen staan praten bij de ingang of bij de uitgang.
• U gaat vervolgens naar de Blauwe Reiger (grote zaal )
• Daar kunt u aan een van de tafels plaatsnemen op een stoel. Stoelen mogen niet verplaatst worden i.v.m. de 1,5 meter regel.
• Verdere belangrijke regels zijn:
• U kunt niet komen als dat niet van tevoren is afgesproken met de beroepskracht!
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
• Geen handen geven en geen fysiek contact met anderen
• Er is handgel. Gebruik deze en was regelmatig uw handen.
• Slechts één persoon tegelijk naar het toilet.
• Hoesten en niezen in de elleboog
• De activiteit van deze eerste dagen zal bestaan uit het drinken van een kopje koffie en met elkaar praten. Eigenlijk weer even contact maken met elkaar. Vertelt u vooral ook, met name tegen de beroepskracht, welke zorgen u heeft en wat u verwacht.
• Na afloop is de uitgang via de nooduitgang bij de Torenvalk (waar voorheen de dorpsontmoeting was)

Mensen van het koersbal zullen t.z.t. ook worden uitgenodigd voor een kop koffie. Omdat dit een binnensport is kan dit voorlopig nog niet hervat worden. Maar we gaan hiervoor op zoek naar een oplossing, evenals voor de Open Inloop.
Zodra alles goed is ingeregeld willen we ook weer starten met de open eettafel.

We hopen dat we samen met u straks weer een nieuwe mooie tijd tegemoet gaan.
Binnenkort nemen we contact met op met u.

Jacqueline Janssen 06-31688503 Lies Joosten 06-15300848
Annie Bos Hanrats 077-3072616 Piet Geurts 06-55573999
E-mailadres koningslust@dorpsontmoeting.nl
Website www.koningslust.dorpsontmoeting.nl