De Dorpsontmoeting is een algemene voorziening.

Door de veranderingen in de financiering van individuele begeleiding en zorg in Nederland wordt de ondersteuning voor mensen met lichte beperkingen en hulpvragen neergelegd bij de gemeente in de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning ).
Men streeft ernaar om mensen zo lang mogelijk in staat te stellen om zelfstandig te kunnen wonen in de eigen vertrouwde omgeving.
Daardoor wordt er wel steeds meer een beroep gedaan op het eigen netwerk, op mantelzorg en vrijwilligers in de dorpen en wijken.
Inmiddels is bekend dat dit vaak leidt tot overbelasting v d mantelzorg.
In alle dorpen van Peel en Maas zijn inmiddels de dag voorzieningen in het leven geroepen. Vrijwilligers uit alle dorpen hebben hier hun schouders onder gezet. En ieder dorp geeft hier zijn eigen invulling aan, daarbij is leidend datgene wat bezoekers zelf aangeven.

Deze dag voorzieningen zijn inmiddels door ontwikkeld naar een andere vorm; de Dorpsontmoeting. Deze nieuwe naam geeft immers beter weer wat de bedoeling is.

Ga niet eenzaam achter de geraniums zitten, maar Maak Meer Mee, blijf meedoen in de gemeenschap. Geef zelf mee vorm aan de inhoud van de dorpsontmoeting in uw dorp.

Dit heeft tot resultaat dat het aanbod aan activiteiten zeer verschillend is en activiteiten met elkaar gedeeld kunnen worden. Daardoor bestaat er ook de mogelijkheid om deel nemen aan een activiteit in een ander dorp.

In Koningslust wordt de dorpsontmoeting aangestuurd door de Stichting Welzijn Bevordering inwoners Koningslust. SBWiK.
Dit geld voor alle facetten van het runnen van de dorpsontmoeting. Daarnaast speelt ook de werkgroep Dorpsontmoeting Koningslust een belangrijke rol in de uitvoering en de terugkoppeling.