De gemeente Peel en Maas faciliteert en ondersteunt de initiatieven die zijn ontwikkeld door de dorpen zelf.
De SBWiK maakt ieder jaar een jaarplan voor het komende jaar en stelt hiervoor een begroting op.
Jaarlijks wordt het jaar geëvalueerd en financiële verantwoording afgelegd aan het gemeentebestuur.

Welzijnsorganisatie Vorkmeer voorziet in:
• De professionele ondersteuning in de vorm van de sociaal culturele medewerkers; Jaqueline Janssen en Rosa Wedsteijn; begeleiding dorpsontmoeting .
• Opbouwwerkster Linda Schrevens; voor advisering, verbinding en ondersteuning in het dorp.
• Tevens verzorgd Vorkmeer bijscholing van medewerkers en vrijwilligers.