Koningslust, 13 maart 2020.  Update  29 maart 2020.
Aan alle betrokkenen bij de stichting (vrijwilligers, bezoekers, werkgroep)

MEDEDELING I.V.M. HET CORONA VIRUS
Op het nieuws heeft u de laatste ontwikkelingen t.a.v. het corona virus kunnen volgen.
De regering heeft vergaande maatregelen afgekondigd met als doel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze premier gaf aan dat er ook een verantwoordelijkheid is voor burgers zoals, als het gaat om het aantal contacten tot een minimum te beperken.

Mensen hebben nog geen weerstand tegen het virus. Dat betekent dat vooral kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met al een aandoening een groot risico lopen.

In lijn met de aanscherpte adviezen van het RIVM en de aangekondigde maatregelen van de regering heeft het bestuur van de Stichting Welzijnsbevordering Inwoners Koningslust Het volgende besloten:

Ingaande 13 maart t/m 28 april is De Sprunk gesloten.

Dit besluit is ook conform het advies van de Gemeente Peel en Maas.

Dit besluit geldt voor:
- De dorpsontmoeting
- Open eettafel
- De open inloop
- Koersbal
- Bewegingsactiviteit
De uitleen van hulpmiddelen is wel bereikbaar.

We realiseren ons dat dat voor u grote consequenties heeft. Maar we hopen dat we op deze wijze een bijdrage leveren aan de inperking van het virus. Mocht u daar vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u contact opnemen met:
- De dorpsondersteuner Jacqueline Janssen 06-31688503
- De secretaris Piet Geurts 06-55573999
- De Voorzitter Lies Joosten 06-15300848

We bevelen aan om contacten, ook met anderen, vooral telefonisch te doen ! 
Laten we hopen dat mensen uit onze gemeenschap Koningslust, mede dankzij onze maatregelen, niet getroffen worden door dit virus.

U hoort van ons of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn


Vriendelijke groet,

Bestuur Stichting BWIK
Werkgroep
Dorpsondersteuner

De hele kalender van maart  en april 2020 vervalt hierdoor. 

Hij blijft echter wel zichtbaar op de website staan.


kalender