De Stichting Bevorderen Welzijn Inwoners Koningslust en De Dorpsontmoeting in Koningslust draaien op al onze betrokkenen! 
We kunnen niets zonder al deze mensen en streven er in onze visie naar om  geen onderscheid in deelnemer of vrijwilliger te maken. Allen zijn de onmisbare schakels in een groter geheel van Dorpsontmoeting.   

Er zijn diverse taken te verdelen bij het organiseren en het uitvoeren van diverse activiteiten, o.a. begeleiding, bereiden v d maaltijden, het vervoer enz. Dit onder de visie; "we zijn er met en voor elkaar". Iedereen draagt zijn / haar steentje bij.

Binnen onze organisatie gaan wij er van uit dat iedereen diverse kwaliteiten in zich heeft en dat het begrip kwaliteit hebben, een breed begrip is. Bijv. Naar elkaar kunnen luisteren, er even zijn voor die ander, is immers net zo waardevol als kunnen koken, handwerken of de administratie bijhouden enz.
Iedereen heeft zo zijn eigen capaciteiten en een eigen waarde, samen kunnen we veel bereiken als we deze blijven inzetten met en voor elkaar.

Wij streven ernaar dat iedereen hierbij zichzelf kan zijn, zolang mogelijk in eigen kracht blijft staan. Samen versterken we immers elkaar, de leefbaarheid in het dorp en de kwaliteit van de samenleving.

Bent u ergens goed in?
Of doet u gewoon iets graag?
Of bent u gewoon graag in contact met mensen in uw eigen dorpsgemeenschap of daar omheen?
Hebt u wat tijd over en wilt u die graag zinvol inzetten?


Wij heten u van harte welkom om met ons mee te doen.

Meld u aan bij een van de bestuursleden van SBWiK of bij de beroepskracht van de Dorpsontmoeting.

contact