Privacyverklaring.

Dorpsontmoeting Koningslust, in samenwerking met de Stichting Bevorderen Welzijn inwoners Koningslust, gevestigd in De Sprunk, Mr. Caelersstraat 30, 5984 PJ Koningslust, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.koningslust.dorpsontmoeting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsontmoeting Koningslust verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers die zij zelf aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Contactpersoon
- Aanwezigheidsregistratie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsontmoeting Koningslust verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van deelnemers:
- Huisartsinformatie
- Benodigde hulp/zorg tijdens bezoek
- Dieetwensen
- Foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dorpsontmoeting Koningslust verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Gegevens deelnemers Op basis van toestemming:
- Het organiseren van een voor de deelnemers geschikt dagprogramma
- Het berekenen en incasseren van de verschuldigde eigen bijdrage
- Het onderhouden van contact met contactpersoon indien van             toepassing
- Huisartsinformatie om in geval van nood snel te kunnen handelen.

Gegevens vrijwilligers Op basis van uitvoeren overeenkomst:
- Het organiseren van de bezetting
- De uitvoering van de attentie-regeling vrijwilligers
- Versturen van een nieuwsbrief


Op basis van toestemming
- Foto’s voor gebruik als illustratie- of promotiemateriaal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dorpsontmoeting Koningslust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dorpsontmoeting Koningslust verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsontmoeting Koningslust.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: koningslust@dorpsontmoeting.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dorpsontmoeting Koningslust wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In kaart brengen websitebezoek
Dorpsontmoeting Koningslust gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dorpsontmoeting Koningslust gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dorpsontmoeting Koningslust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.