Stichting Bevordering Welzijn inwoners Koningslust


secretariaat: Ans Smits - Winkelmolen
De Brentjes 85
5984 NW Koningslust
Tel. 06-25326215

1. De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van inwoners van Koningslust
en de stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door: 
  

a. Het exploiteren van een Dorpsontmoeting voor ouderen én andere ondersteunings- en hulpbehoevenden in Koningslust.
b. Het organiseren van alle mogelijke activiteiten die het doel kunnen ondersteunen.
c. De inzet van vrijwilligers.
d. Door nauwe samenwerking met de Gemeente Peel en Maas in het kader van de WMO
e. Door professionele ondersteuning / samenwerking met Vorkmeer
f. Door samenwerking met andere organisaties en verenigingen in Koningslust.

Het SBWiK bestuur bestaat uit:

Voorzitter / Penningmeester Ali Ottenheim - Lokken
Secretaris: Ans Smits - Winkelmolen

 Bestuurslid:  Frans Fleuren.

 • Taken en bevoegdheden :

  Conform de statuten en verder
  • Fungeren als overlegpartner voor maatschappelijke partijen en overheden.
  • Vaststellen van beleid.
  • Vaststellen van projectorganisatie.
  • Verwerven van noodzakelijke financiële middelen
  • Vaststellen financiële kaders en financiële verantwoording
  • Bewaakt voortgang van het project dorpsontmoeting Koningslust
  • Bewaakt de inhoudelijke en financiële kaders
  • Bewaakt eenheid in beleid en uitgangspunten van notitie
  • Ondersteunt bij planning en uitvoering project dorpsontmoeting
  • Ontwikkelt en/of doet voorstellen tot ontwikkeling van uniforme procedures en/of ondersteunde systemen
  • Evalueert de resultaten van de dorpsontmoeting Koningslust.

  Frequentie van overleg: afhankelijk van de behoefte

  Belangrijk gegeven is dat de stichting zich profileert als een kernteam, waarbij het (bijna) volledige scala van ondersteuning in het dorp aan bod komt. Zo zijn er initiatieven gereed of in ontwikkeling t.a.v.:
  ● Dorpsontmoeting
  ● Open eettafel
  ● Uitleenpunt medische hulpmiddelen
  ● Pilot aansluiting eerste lijns zorg
  ● Bestrijding eenzaamheid
  ● Pilot Huishoudelijk werk
  ● Dorpsondersteuning
  ● Meewerken aan vervoer (Stg Dorpsvervoer GBK)
  ● Meer bewegen voor ouderen
  ● Koersbal
  ● Open Inloop
  ● Beste Kamer
  ● Taalcafé 
Sociale gids Koningslust